Goud voor Li Yuan Wolf in halve finale!

Standaard

Goud voor Li Yuan!

De selectie turnsters van Mobilee hebben bij de landelijke halve finale 3de divisie in Nieuwegein een goede indruk gemaakt en mooie oefeningen laten zien. Li Yuan Wolf won overtuigend de meerkamp bij senioren en sleepte hiermee haar ticket naar het NK binnen! En daarmee hield het nog niet op voor Li Yuan, ze turnde prachtige oefeningen op brug en vloer en mag daardoor op op deze 2 toestellen de toestelfinales turnen. Ook Gemma van Leeuwen wist zich met een prachtige 4e plaats in de meerkamp voor het NK te plaatsen, Rosanne Eertman is met plaats 8 reserve voor het NK. Juniore Floor van Mourik turnde mooie oefeningen maar mistte een eis op balk en eindigde met plaats 10 helaas net naast de plaatsing.

Medailles tijdens de district wedstrijden!

Standaard

Fenna 1ste en Eline 2de!

22 april turnden de meiden van de 5e en 6e divisie hun district wedstrijd in Amsterdam met mooie resultaten.
In wedstrijd 1 bij de senioren 5de divisie turnde Nona zichzelf knap naar het zilver en Vivien mocht de 4e plaats in ontvangst nemen. Daarnaast plaatste alle Mobilee senioren zich voor een toestel finale!
In wedstrijd 3 turnde de junioren 5de divisie. Hier mocht Fenna het goud in ontvangst nemen en Eline het zilver. En ook de junioren turnde zich bijna allemaal naar een toestelfinale!

Nona 2de in Vivien 4de!

AVG, de nieuwe privacywet

Standaard

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daaraan moeten alle organisaties, dus ook verenigingen, voldoen. Voor Mobilee betekent het dat we in kaart hebben gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapgegevens) we vastleggen en waarvoor, wat we er mee doen, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard. De regels die we daarbij aanhouden zijn vastgelegd in ons “Privacybeleid persoonsgegevens”. Dit beleidsstuk is nu opgenomen op deze website onder de titel Privacybeleid.  Heb je er vragen over? Stel ze in een mail naar administratie@mobilee-woerden.nl.

40 en 25 jaar lid!

Standaard

Op dinsdagavond 3 april hebben we Thea Pfaff-van Woudenberg en Rineke Rietveld-Winters gehuldigd omdat zij 40 resp. 25 jaar als lid staan ingeschreven bij Mobilee. Voorzitter Nico de Haan speldde hen de bijbehorende KNGU jubileumbroches op tijdens hun les conditietraining bij Inge. En na de les was voor traktaties gezorgd in de kleedkamer. Gefeliciteerd Thea en Rineke!

Verder lezen

Nieuws uit de ledenvergadering van 27 maart

Standaard

Op jaarlijkse algemene leden vergadering, die op dinsdag 27 maart bij Grand Café Plein 7 plaatsvond, kregen de aanwezigen een mooi overzicht gepresenteerd van de activiteiten van onze vereniging in het afgelopen jaar, en de financiële resultaten van het boekjaar 2017. We beschikken nu weer over een volledig bestuursteam van (volgens onze statuten vereiste aantal van) 5 personen. Na de afsplitsing van de Dance-afdeling, die op 1 juli 2017 zelfstandig is verder gegaan als de vereniging Dance Academy Woerden, heeft Mobilee nu 560 leden.  Financieel is onze vereniging gezond, en voor het komende seizoen blijven de contributietarieven ongewijzigd.

Verder lezen

Esther van Duuren ontvangt de Ingrid Hogendoorn Award 2018

Standaard
Esther van Duuren heeft dit jaar de Ingrid Hogendoorn Award ontvangen. Sinds 2017 wordt deze bokaal uitgereikt ter nagedachtenis aan Ingrid. Nog vaak denken we aan haar en door middel van deze award symboliseren we dat nog eens extra. Esther heeft na het plotselinge overlijden van Ingrid een groot deel van haar lessen overgenomen en daarvoor bestaat binnen Mobilee erg veel waardering. Vandaar dat de bokaal dit jaar aan haar is uitgereikt.

WIE HEEFT ER NOG EEN WINNEND LOT???

Standaard

De meeste prijzen zijn inmiddels bij de winnaars thuisgebracht, maar we roepen iedereen die loten verkocht heeft op om nog een keer goed te kijken of er nog een winnend lot in de la ligt, zie lijst hieronder. Als dat het geval is, dan graag mailen naar:
voorzitter@mobilee-woerden.nl met vermelding van het lotnummer.
De foto’s van een aantal tevreden winnaars geeft aan dat het leuk en de moeite waard is om dit even na te kijken. Namens het bestuur nogmaals bedankt voor het kopen en verkopen van de loten! Verder lezen

Foto’s Clubkampioenschappen 2018

Standaard

Foto’s Ronde 1 Fotograaf: Patrique Haidar Deel 1

Foto’s Ronde 1 Fotograaf: Patrique Haidar Deel 2

Foto’s Ronde 1 Fotograaf: Esther Eberwijn Deel 1

Foto’s Ronde 1 Fotograaf: Esther Eberwijn Deel 2

Foto’s Ronde 2 Fotograaf: Kylie Beijer en Esther Eberwijn

Foto’s Ronde 2 Fotograaf: Mark Bouwmeester

Foto’s Ronde 3 Fotograaf: Esther Eberwijn

Foto’s Ronde 3 en 4 Fotograaf: Roland Douqué

Foto’s Ronde 4 Fotograaf: Esther Eberwijn