De vereniging Mobilee

Pagina

Algemene Informatie

Mobilee, wat “bewegen” betekent, is een vereniging, opgericht in juli 2000 uit een fusie van de Woerdense gymnastiekverenigingen Bato (opgericht 1919) en Houvast (opgericht 1927). Heel veel Woerdenaren bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij deze verenigingen. Niet alleen aan de sportieve activiteiten, maar ook aan de sociale contacten die daardoor ontstonden!

Mobilee bouwt voort op hun rijke ervaring en heeft een breed opgezet lesprogramma voor Gymnastiek, Turnen, Conditietraining, Dans, Steps, Bodyshape en Yoga. De lesinhoud wordt voordurend aangepast aan de eisen en mogelijkheden van de huidige tijd.

Voor onze lessen maken we gebruik van een groot aantal zalen in Woerden en daarnaast beschikken wij over een eigen turnhal in Sportcentrum Snellerpoort.

Jaarlijks vindt in het voorjaar een algemene ledenvergadering plaats. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook worden voorstellen gepresenteerd t.a.v. de bestuurssamenstelling, het toekomstig beleid en de hoogte van de contributie. De leden kunnen zich daarover uitspreken. Zonodig wordt erover gestemd.

Concept Notulen
algemene ledenvergadering van Mobilee gehouden 27 juni 2023, Grand Café Plein 7 te Woerden

De vereniging Mobilee is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Contact-adressen

Mobilee Algemeen

Website :   www.mobilee-woerden.nl
E-mail :      info@mobilee-woerden.nl

Zie ook het contactformulier
Facebook:  https://www.facebook.com/gvmobileewoerden/
Instagram: https://www.instagram.com/selectieturnenmobilee/