Gedragsregels

Pagina

Gedragsregels en vertrouwenscontactpersoon

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie kent Gedragsregels voor begeleiders in de gymnastiek. Net als bij andere sportbonden zijn deze gedragsregels opgesteld naar aanleiding van incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan. Hierbij was onder andere sprake van grensoverschrijdend gedrag of intimidatie door begeleiders. De regels willen benadrukken dat de leden volgens normale fatsoensnormen en met respect dienen te worden behandeld. En onderstrepen het belang van een veilige sportsituatie. Vanzelfsprekend gelden deze gedragsregels ook voor de bestuursleden, commissieleden en leid(st)ers en trainers van Mobilee. De tekst van de gedragsregels vind je door te klikken op onderstaande link:

Gedragscode opgesteld door de KNGU

Vindt u ondanks deze regels dat een Mobilee-begeleider de gedragsregels schendt, voelt u of uw kind zich daardoor bedreigd of in de waardigheid aangetast, meldt dit dan bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze is geen lid van het bestuur van de Mobilee-organisatie en kan dus een onafhankelijk oordeel vormen over klachten of meldingen. De vertrouwenscontactpersoon rapporteert de meldingen rechtstreeks aan de voorzitter, waarna deze zo nodig maatregelen neemt.
Vertrouwenscontactpersoon voor Mobilee is mevrouw Anja Boot. U kunt haar bereiken via: tel: 06-12937541 of e-mail: aaboot@hotmail.com.