Club Extra special gym

Pagina

Club Extra – Bewegen met plezier!

Niet alle kinderen zijn in staat in om met een reguliere sportles mee te draaien. Dit kan te maken hebben met een motorische achterstand, maar ook met een andere beperking als een autistische stoornis, downsyndroom, faalangst of een lichamelijke of zintuigelijke beperking. Speciaal voor deze kinderen heeft Mobilee een aparte gymles: de ‘Club Extra’

Plezier en zelfvertrouwen!

Als een kind, om wat voor reden dan ook, niet mee kan draaien bij een reguliere sportvereniging, is dat niet alleen vervelend, maar vaak ook niet goed voor het zelfvertrouwen. Bij Club Extra kan elk kind meedoen en staat plezier in bewegen voorop! Tijdens de lessen wordt gewerkt in kleine groepen met veel aandacht voor elk kind. De enthousiaste en ervaren begeleiding zorgt ervoor dat elk kind op z’n eigen niveau kan werken, waardoor persoonlijke successen worden geboekt en het zelfvertrouwen zal toenemen. Naast beweging is ook het sociale aspect belangrijk bij Club Extra. De kinderen maken tijdens de lessen veel plezier met elkaar en leren iedereen te respecteren zoals hij/zij is. Elk kind vindt daardoor gemakkelijk zijn plek binnen de groep.

Wat we doen

Tijdens de lessen oefenen we de verschillende bewegingsvormen zoals steunen, rollen, klimmen, balanceren, springen, werpen en vangen. Hiervoor maken we gebruik van de toestellen beschikbaar in de gymzaal en klein materiaal als hoepels en pittenzakken. Daarnaast oefenen we met verschillende tik- en balspellen. Tijdens de verschillende spellen leren de kinderen spelinzicht, samenwerken, overzicht houden. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van muziek.

Wanneer en waar?

Elke zaterdagmorgen zijn er 2 lessen voor verschillende leeftijdsgroepen. De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Oeralstraat 5 in Woerden. Zie het lesrooster op deze website.

Belangstelling? Vraag een proefles aan!
 
Als de les niet vol is (kijk daarvoor op het lesrooster) vraag dan een proefles aan door een mail te sturen naar ledenadministratie@mobilee-woerden.nl, en vermeld daarin de naam en geboortedatum van het kind. De proefles is gratis, maar ook de 2e les is nog een gratis proefles!