Ouder en kind gym

Pagina

De meeste kinderen zijn gek op bewegen. De ouder-en- kind lessen zijn voor kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar tot 3 jaar. Wanneer uw kind zelfstandig kan lopen is het welkom op onze lessen. Het opdoen van bewegingservaring op deze leeftijd is ontzettend belangrijk en bovendien vinden kinderen het ontzettend leuk!

Spelenderwijs ontdekken en leren

Wat thuis niet altijd kan of mag, is wel mogelijk in een gymzaal. Met een groot aanbod aan toestellen en materialen wordt je peuter spelenderwijs verschillende bewegingssituaties aangeboden. Hierdoor worden de peuters geprikkeld om te gaan bewegen: klimmen, klauteren, hangen, springen, rollen en dansen: het komt allemaal aan bod. Samen met je peuter sporten is goed voor de ontwikkeling van de motoriek en het zelfvertrouwen van uw kind.

In de leeftijdsperiode van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds.

Tijdens de les ontwikkelt het kind zich niet alleen motorisch, maar leert het ook rekening houden met anderen, op hun beurt wachten en afstand, diepte, hoogte en verte inschatten. Ook leren ze binnen de gymles op een speelse manier en door te ervaren, begrippen als ‘over’, ‘onder’, ‘achter’ enzovoort.

Begeleiden van je peuter

Als begeleider help je je kind tijdens de gymles. Dit doe je door je kind waar nodig te activeren, stimuleren en te ondersteunen, maar ook door soms opdrachten voor te doen. Daarnaast is de gymles een leuke plek om andere ouders te ontmoeten met kinderen in dezelfde leeftijd.

Belangstelling? Vraag een proefles aan!

Als de les niet vol is (kijk daarvoor op het lesrooster) vraag dan een proefles aan door een mail te sturen naar ledenadministratie@mobilee-woerden.nl, en vermeld daarin de naam en geboortedatum van het kind. De proefles is gratis, maar ook de 2e les is nog een gratis proefles!