Lidmaatschap

Pagina

Hoe word je lid?

  1. Kies uit het lesrooster een les die je wilt volgen.
  2. Vraag aan de leid(st)er van de betreffende les of er een wachtlijst voor deelname aan die les geldt.
  3. Als er geen wachtlijst is, kun je 2 gratis proeflessen volgen.

Bevalt de les en wil je ermee doorgaan, vraag dan aan de leid(st)er een inschrijfformulier.
Is geen inschrijfformulier meer beschikbaar dan kan dit ook worden gedownload:

Inschrijfformulier 2017-2018 – Gym recr Turnen

Inschrijfformulier 2017-2018 – Turnselectie

Inschrijfformulier 2017-2018 – Volwassenen

De leid(st)er vult op het formulier de lescode in, en geeft het aan de ledenadministratie, die jouw gegevens verwerkt.

  1. Spoedig na inschrijving int de ledenadministratie de eerste contributie en het inschrijfgeld.
  2. Als er geen plaats is op de les omdat er een wachtlijst is, kies dan (zo mogelijk) een andere les, of laat je op de wachtlijst plaatsen. Vul in dat geval nog geen inschrijfformulier in.

Hoe zeg je je lidmaatschap weer op?

  1. Meld je opzegging tenminste één maand voor je wilt stoppen bij de ledenadministratie. Dat kan per e-mail naar administratie@mobilee-woerden.nl, schriftelijk of telefonisch.
  2. Meld je opzegging tevens aan de leid(st)er.
  3. De ledenadministratie schrapt je naam van de presentielijst , en stopt de automatische incasso van de contributie.

Let Op!!

Gedurende de schoolvakanties van de basisscholen geven wij geen lessen. Een uitzondering hierop vormen de lessen van de turnselectie. Zij hebben kortere vakanties.