Lidmaatschap

Pagina

Hoe word je lid?

 1. Kies uit het lesrooster de les die je wil gaan volgen.
 2. Als die les vol is (wat je op het lesrooster kan zien) kan je op de wachtlijst worden gezet. Stuur daarvoor een e-mail naar ledenadministratie@mobilee-woerden.nl   NB. Tot de turnselectie kan je alleen op uitnodiging worden toegelaten!
 3. Als er geen wachtlijst is vraag je een proefles aan door een email te sturen naar ledenadministratie@mobilee-woerden.nl. Je krijgt dan bericht wanneer je op de les verwacht wordt. De eerste twee lessen zijn gratis proeflessen.
 4. Bevalt de les en wil je ermee doorgaan, vul dan het inschrijfformulier in. Dat kan online via een van de onderstaande links, of via een inschrijfformulier dat je van de docent krijgt. Belangrijk: je moet dus pas een inschrijfformulier invullen nadat je een proefles hebt gehad!!
 5. Als je online je inschrijfformulier hebt ingevuld krijg je automatisch een bevestiging van je inschrijving via email. Als je het inschrijfformulier van je docent gebruikt zal deze het ingevulde inschrijfformulier naar de ledenadministratie sturen en krijg je na verwerking daarvan een bevestiging.
 6. Na verwerking van je inschrijfformulier komt je naam op de presentielijst van de les.
 7. Spoedig na inschrijving wordt ook de eerste contributie geïnd, waarin tevens het inschrijfgeld is begrepen.

Online inschrijven?  Dat kan nadat je een proefles hebt gevolgd. Klik dan op de gewenste link hieronder.

LeeftijdsgroepLink naar inschrijfformulier
Peuters (1-2 jaar)Ouder-en-kindgym
Kleuters (3-6 jaar)Kleutergym
Jeugd (6-12 jaar)Recreatief turnen
Jeugd (vanaf 11 jaar)Recreatief turnen (turnhal)
Turnselectie (op uitnodiging)Turnselectie (turnhal)
Springgroep (11-16 jaar)Wordt momenteel niet aangeboden
Special gym (3-12 jaar)Club Extra special gym
Volwassenen en seniorenConditietraining (m/v)
Bodyshape (v)
Steps (v)
Dans (v)
Yoga (m/v)

Hoe zeg je je lidmaatschap weer op?

 1. Je kan opzeggen per kwartaal: 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli.
 2. Meld je opzegging tenminste één maand tevoren bij de ledenadministratie. Dat kan per e-mail naar ledenadministratie@mobilee-woerden.nl, schriftelijk of telefonisch.
 3. Meld je opzegging tevens aan de docent.
 4. De ledenadministratie schrapt je naam van de presentielijst en stopt de automatische incasso van de contributie.

Let op: Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen geven wij geen lessen. Een uitzondering hierop vormen de lessen van de turnselectie. Zij hebben kortere vakanties.