Wijziging contributietarieven per 1 januari 2023

Standaard

De Algemene ledenververgadering (ALV) heeft op 8 juni 2022 besloten om met ingang van 2023 jaarlijks per 1 januari een contributieverhoging toe te passen conform de jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI) van oktober, zoals gepubliceerd door het CBS.

Op basis van dit besluit zijn de nieuwe maandtarieven per 1 januari 2023:

Per maand
Jeugd t/m 15 jaar
3/4 uur – 1 uur € 19,40
1 ½ uur € 26,70
2 uur € 34,00

Jeugd vanaf 16 jaar
3/4 uur – 1 uur € 27,40
1 ½ uur € 37,70
2 uur € 48,00

Volwassenen
1 uur € 27,40
1 ½ uur € 37,70

Lessen in turnhal
Per uur voor selectieleden € 16,90

Ouder-kind gym / Club extra special gym
1 uur € 26,70

Recreanten in de turnhal
Met ingang van 1 januari 2023 gelden voor recreanten in de turnhal de contributietarieven voor recreanten in de gemeentelijke zalen.

De contributietarieven voor lessen in de turnhal waren de voorbije jaren hetzelfde voor recreanten en selectieleden. Het bestuur acht dit een ongewenste situatie. Door de vele trainingsuren van de selectieleden in de turnhal kan een deel van de ´vaste´ kosten (bv. bondscontributie) worden verdeeld over meerdere trainingsuren, waardoor een relatief laag tarief kan worden gehanteerd. Dit is niet van toepassing voor de recreatieve leden die één of anderhalf uur per week trainen. Het bestuur heeft besloten dat aanpassing (verhoging) van de contributietarieven voor recreanten in de turnhal naar het niveau van de recreanten in de gemeentelijke zalen noodzakelijk is. Zie bovenstaande tarieventabel.

Financiële ondersteuning voor leden met een laag inkomen
Heeft u te maken met een laag inkomen en bent u lid van een vereniging? Dan kan het betalen van contributie veel stress opleveren. Gemeente Woerden heeft daarom de Declaratieregeling: via deze regeling kunt u een vergoeding krijgen voor verschillende kosten, zoals de contributie voor uw lidmaatschap. Via de Declaratieregeling kunnen gezinnen met lage inkomens per gezinslid in 2022 jaarlijks tot wel € 220,- vergoed krijgen van Gemeente Woerden. Mensen met een bijstandsuitkering doen automatisch mee met de Declaratieregeling, zij kunnen via Ferm Werk kosten declareren met behulp van een declaratieformulier. Andere mensen met een laag inkomen (tot maximaal 120% van de bijstandsnorm) kunnen bij Ferm Werk een aanvraag indienen.
Meer weten? Kijk dan hier. https://www.fermwerk.nl/inkomen/extras-bij-laag-inkomen/declaratieregeling-en-ondersteuningsfonds

Deze Declaratieregeling geldt ook voor inwoners van gemeenten Montfoort en Oudewater.

Wellicht dat ook de stichting Leergeld iets voor u kan betekenen. Kijk op Leergeld Nederland | Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! https://www.leergeld.nl/