Wanneer beginnen we weer?

Standaard

Dat is ongetwijfeld de vraag die jullie en wij het meest stellen. We volgen de beslissingen die de regering neemt om geleidelijk delen van de maatschappij weer open te stellen. Stap voor stap. Naast de basisscholen krijgt de sport daarbij hoge prioriteit, in het belang van de volksgezondheid. Om te beginnen krijgen vanaf 29 april kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar de gelegenheid om in groepsverband buiten te sporten. Binnen mag dat dus nog niet. Mobilee is een binnensport-vereniging, dus dat betekent dat we onze lessen helaas nog niet mogen hervatten. Medio mei neemt het kabinet een beslissing of er mogelijk na 20 mei binnensporten mogen starten. Dat moeten we dus afwachten!

Vanaf woensdag 29 april is het wel toegestaan dat kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar in groepsverband buiten sporten. Dat is wel aan strenge regels gebonden. Als we dat in verenigingsverband willen doen zijn daar uitgebreide protocollen voor opgesteld door sportkoepel NOC*NSF en de turnbond KNGU (klik op de onderstreepte namen om de protocollen te lezen). Het organiseren van buiten-lessen vraagt nogal wat coördinatie en communicatie.  Omdat Mobilee als binnensport-vereniging niet over een buitenveld beschikt zijn wij daarvoor afhankelijk van wat de Gemeente of buitensportverenigingen ons kunnen bieden. Daarin bemiddelt het Beweegteam Woerden. Om ervaring op te doen met buiten-lessen onder dit protocol zal eerst de Turnselectie een buitenles gaan organiseren. Recreatief Turnen wacht de ervaringen daarvan af, en zal na 20 mei (als de binnenlessen dan nog niet kunnen starten) bekijken of het zinvol en mogelijk is dat ook te doen.